Ejecución del Ejercicio Económico 2016

Delegación de Alumnos de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas


FechaCapítuloConceptoEmisorImporteObservaciones
xxxx-xx-xx04. Comunicaciónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx13. Encuentros Formativosxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx08. Reparaciones y Mantenimientoxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx03. Remanente del Ejercicio Anteriorxxxxxxxxxx1631.32 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx12. Cooperaciónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx07. Material Inventariablexxxxxxxxxx3020.61 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx02. Donaciones e Ingresos Propiosxxxxxxxxxx1040 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx11. Ayudasxxxxxxxxxx315 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx06. Material Fungiblexxxxxxxxxx220.52 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx15. Dotación a Delegaciones de Centroxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx01. Dotacionesxxxxxxxxxx1412 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx10. Transportexxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx05. Reprografía y Editorialxxxxxxxxxx58.18 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx14. Otrosxxxxxxxxxx30 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx09. Protocolo y Gastos de Representaciónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016