Ejecución del Ejercicio Económico 2017

Delegación de Alumnos de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas


FechaCapítuloConceptoEmisorImporteObservaciones
xxxx-xx-xx04. Remanente del Ejercicio Anteriorxxxxxxxxxx1294.2 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx13. Transportexxxxxxxxxx469.52 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx08. Material Inventariablexxxxxxxxxx1360.9 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx17. Encuentros Formativosxxxxxxxxxx88.23 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx03. Ingresos Propiosxxxxxxxxxx1402 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx12. Actividades Culturales y Vida Universitariaxxxxxxxxxx267.13 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx07. Material Fungiblexxxxxxxxxx46.18 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx16. Cooperaciónxxxxxxxxxx400 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx02. Donacionesxxxxxxxxxx1163.7 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx11. Sectoriales y Representación Externaxxxxxxxxxx850 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx20. Dotación a Delegaciones de Centroxxxxxxxxxx0 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx06. Reprografía y Editorialxxxxxxxxxx182 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx15. Personalxxxxxxxxxx0 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx01. Dotacionesxxxxxxxxxx2055.68 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx10. Protocoloxxxxxxxxxx158.27 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx19. Otrosxxxxxxxxxx0 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx05. Comunicacionesxxxxxxxxxx0 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx14. Ayudasxxxxxxxxxx200 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx09. Reparaciones y Mantenimientoxxxxxxxxxx0 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx18. Gastos Administrativos y de Gestiónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2017