Ejecución del Ejercicio Económico 2018

Delegación de Alumnos de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas


FechaCapítuloConceptoEmisorImporteObservaciones
xxxx-xx-xx04. Remanente del Ejercicio Anteriorxxxxxxxxxx2321.57 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx13. Transportexxxxxxxxxx165.08 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx08. Material Inventariablexxxxxxxxxx16.95 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx17. Encuentros Formativosxxxxxxxxxx322.5 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx03. Ingresos Propiosxxxxxxxxxx2553 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx12. Actividades Culturales y Vida Universitariaxxxxxxxxxx474.4 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx07. Material Fungiblexxxxxxxxxx2570 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx16. Cooperaciónxxxxxxxxxx600 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx02. Donacionesxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx11. Sectoriales y Representación Externaxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx20. Dotación a Delegaciones de Centroxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx06. Reprografía y Editorialxxxxxxxxxx244.5 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx15. Personalxxxxxxxxxx132.48 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx01. Dotacionesxxxxxxxxxx2521.23 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx10. Protocoloxxxxxxxxxx44.53 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx19. Otrosxxxxxxxxxx69.49 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx05. Comunicacionesxxxxxxxxxx1.2 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx14. Ayudasxxxxxxxxxx200 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx09. Reparaciones y Mantenimientoxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx18. Gastos Administrativos y de Gestiónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018