Ejecución del Ejercicio Económico 2017

Delegación de Alumnos de la ETSI Industriales


FechaCapítuloConceptoEmisorImporteObservaciones
xxxx-xx-xx10. Protocoloxxxxxxxxxx0 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx19. Otrosxxxxxxxxxx60.45 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx05. Comunicacionesxxxxxxxxxx15.53 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx14. Ayudasxxxxxxxxxx4377.28 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx09. Reparaciones y Mantenimientoxxxxxxxxxx0 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx18. Gastos Administrativos y de Gestiónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx04. Remanente del Ejercicio Anteriorxxxxxxxxxx6542.09 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx13. Transportexxxxxxxxxx564.8 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx08. Material Inventariablexxxxxxxxxx253.42 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx17. Encuentros Formativosxxxxxxxxxx4576.21 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx03. Ingresos Propiosxxxxxxxxxx15807 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx12. Actividades Culturales y Vida Universitariaxxxxxxxxxx33 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx07. Material Fungiblexxxxxxxxxx6787.34 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx16. Cooperaciónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx02. Donacionesxxxxxxxxxx500 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx11. Sectoriales y Representación Externaxxxxxxxxxx1794.34 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx20. Dotación a Delegaciones de Centroxxxxxxxxxx0 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx06. Reprografía y Editorialxxxxxxxxxx42.66 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx15. Personalxxxxxxxxxx300 €Histórico 2017
xxxx-xx-xx01. Dotacionesxxxxxxxxxx3468.9 €Histórico 2017