Ejecución del Ejercicio Económico 2018

Delegación de Alumnos de la ETSI Industriales


FechaCapítuloConceptoEmisorImporteObservaciones
xxxx-xx-xx16. Cooperaciónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx02. Donacionesxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx11. Sectoriales y Representación Externaxxxxxxxxxx1355 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx20. Dotación a Delegaciones de Centroxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx06. Reprografía y Editorialxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx15. Personalxxxxxxxxxx1116.68 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx01. Dotacionesxxxxxxxxxx3690.06 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx10. Protocoloxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx19. Otrosxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx05. Comunicacionesxxxxxxxxxx99.09 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx14. Ayudasxxxxxxxxxx2415.68 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx09. Reparaciones y Mantenimientoxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx18. Gastos Administrativos y de Gestiónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx04. Remanente del Ejercicio Anteriorxxxxxxxxxx7678 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx13. Transportexxxxxxxxxx444.78 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx08. Material Inventariablexxxxxxxxxx737.83 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx17. Encuentros Formativosxxxxxxxxxx1197.91 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx03. Ingresos Propiosxxxxxxxxxx11264 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx12. Actividades Culturales y Vida Universitariaxxxxxxxxxx214.3 €Histórico 2018
xxxx-xx-xx07. Material Fungiblexxxxxxxxxx5708.04 €Histórico 2018