Ejecución del Ejercicio Económico 2016

Delegación de Alumnos de la ETSI Telecomunicación


FechaCapítuloConceptoEmisorImporteObservaciones
xxxx-xx-xx09. Protocolo y Gastos de Representaciónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx04. Comunicaciónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx13. Encuentros Formativosxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx08. Reparaciones y Mantenimientoxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx03. Remanente del Ejercicio Anteriorxxxxxxxxxx28.36 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx12. Cooperaciónxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx07. Material Inventariablexxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx02. Donaciones e Ingresos Propiosxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx11. Ayudasxxxxxxxxxx1972.1 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx06. Material Fungiblexxxxxxxxxx9.4 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx15. Dotación a Delegaciones de Centroxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx01. Dotacionesxxxxxxxxxx1983 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx10. Transportexxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx05. Reprografía y Editorialxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016
xxxx-xx-xx14. Otrosxxxxxxxxxx0 €Histórico 2016